duminică, 1 aprilie 2012

Scoala altfel

Scoala altfel-2-6 aprilie 2012 Scop: îmbunătăţirea competenţelor sociale, nivelul cooperarii, nivelul comunicării verbale şi nonverbale, nivelul creativităţii prin:  Procesul de învăţare prin joc;  Participarea copilului la alegerea activităţilor şi a jocurilor;  Organizarea adecvată a ambientului educativ;  Flexibilitatea strategiilor de predare-învăţare;  Stimularea şi dezvoltarea stimei de sine, a comunicării interpersonale şi a relaţionării. Mi-am propus:  Activităţi de educaţie informală şi nonformală care să amelioreze comportamentul de adaptare şcolară;  Crearea unei motivaţii optime pentru activitatea extraşcolară;  Implicarea familiei în activităţile extraşcolare;  Facilitarea integrării şcolii în comunitate;  Crearea unor activităţi compensatorii şi recompensatorii stabilind astfel un nivel motivaţional ridicat pentru participarea la activităţile extraşcolare;  Activităţi de dobândire a deprinderilor de viaţă independentă şi autonomie personală. <b>Am urmarit:  Atitudinile copilului, spontaneitatea şi iniţiativa (opoziţie, pasivitate, cooperare, entuziasm);  Maniera de relaţionare (formulare de întrebări, plictiseală, necooperare, detaşare, iritare, tensionare, încordare, plăcere, participare totală ,etc.);  Adaptarea la situaţiile propuse, gradul de cooperare şi de atenţie;

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu